Dalından Sofralara

Kişisel Bilgilerinizin Korunmasına Dair Bilgilendirme

Değerli Ziyaretçilerimiz, Müşterilerimiz ve Üyelerimiz,

“Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili uygulamalarımız ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında kişisel verilerin toplanması, saklanması, işlenmesi ve aktarılması hususlarında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

https://phelloszeytinyagi.com/ internet sitesini (“Websitesi”) ziyaret etmeniz, Websitesinden alışveriş yapmanız veya Websitesine üye olmanız halinde kişisel verileriniz işlenmekte olup edinilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için şirketimiz (VETARIM GIDA TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ/Veri Sorumlusu) tarafından teknolojik imkanlar ve maliyet unsurları dahilinde gerekli önlemler alınmaktadır. Kişisel verilere dair aydınlatma metni aşağıdadır:

 

Hangi kişisel verilerinizi işliyoruz?

Websitesinden Alışveriş Yapmanız Halinde (Üyelik olmasa dahi)

 • Kimlik bilgileriniz (ad-soyad)
 • İletişim bilgileriniz (adres, telefon numarası, e-posta adresi)
 • Faturada belirtmeniz durumunda T.C. kimlik numarası, vergi numarası, şahıs şirketi bilgileri)
 • Alışveriş Bilgisi (alışveriş tarihi, zamanı, miktarı, alışveriş içeriği, ödeme şekli vs.)
 • Alışverişinizi kredi kartı ile yapmanız halinde kredi kartı bilgileriniz (Şirketimiz tarafından kaydedilmeksizin ilgili ödeme kuruluşuna aktarılmaktadır.)

Websitesine Üye Olmanız Halinde

 • Kimlik bilgileriniz (ad-soyad)
 • İletişim bilgileriniz (adres, e-posta adresi, telefon numarası)
 • Websitesi kullanımlarınıza ilişkin detaylar (Websitesindeki davranışlarınız, işlemleriniz, tercihleriniz, ziyaret edilen ürünler vs.)
 • Alışveriş Bilgisi (alışveriş tarihi, zamanı, miktarı, alışveriş içeriği, ödeme şekli vs.)

Kişisel Verilerinizi İşleme Amacımız

 • Bizimle iletişime geçtiğiniz takdirde sorun ve şikayetlerinizi çözümlemek ve gerektiğinde buna ilişkin olarak sizinle iletişime geçebilmek amacıyla kimlik ve iletişim bilgilerinizi işliyoruz.
 • Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek, yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile bilgi güvenliği başta olmak üzere diğer hukuki yükümlüklerimizi yerine getirmek amaçlarıyla kimlik, iletişim, fatura, alışveriş bilgilerinizi işliyoruz.
 • Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda mahkeme, icra dairesi, hakem heyeti gibi resmi kurum ve kuruluşlara karşı her türlü dava, cevap ve itiraz hakkının kullanılması amacıyla kimlik, iletişim, fatura, alışveriş bilgilerinizi işliyoruz.
 • Satış sonrası operasyonel süreçlerin (iade vb.) yerine getirilebilmesi için bilgilerinizi kaydetmek amacıyla kimlik, iletişim ve alışveriş bilgilerinizi işliyoruz.
 • Siparişinizin size ulaştırılabilmesi amacıyla kimlik ve iletişim bilgilerinizi işliyoruz.
 • Size ilişkin sistemimizde oluşturduğumuz kayıtların diğer müşterilere ilişkin kayıtlardan ayırt edilebilmesi kimlik ve iletişim bilgilerinizi işliyoruz.
 • Fatura düzenlenebilmesi amacıyla kimlik ve fatura bilgilerinizi işliyoruz.
 • Ödemenizi kredi kartı ile yapmak istemeniz halinde ödemenin alınabilmesi amacıyla kredi kartı bilgileriniz (kredi kartı bilgileri kaydedilmeden ödeme kuruluşuna aktarılmaktadır.) işliyoruz.
 • Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak, Websitesine üye girişinin yapılabilmesi amacıyla kimlik ve iletişim bilgilerinizi işliyoruz.
 • Üye olarak Websitesi üzerinden alışveriş yapılmak istendiğinde her alışveriş işleminde tekrar tüm üyelik bilgilerinin girilmesine gerek kalmaksızın üye bilgilerinizi kullanarak alışveriş yapmanızı sağlayabilmek amacıyla kimlik ve iletişim bilgilerinizi işliyoruz.
 • Üye olarak tarafınıza daha önce vermiş olduğunuz siparişleri ve sipariş geçmişinizi görüntüleme hizmeti verebilmek amacıyla kimlik, iletişim ve alışveriş bilgilerinizi işliyoruz.
 • Genel veya size özel kişiselleştirilmiş kampanyaların, avantajların, promosyonların, reklamların, pazarlama faaliyetlerinin oluşturulabilmesi/yapılabilmesi amacıyla Websitesini kullanım detaylarınıza ilişkin bilgileri işliyoruz.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemimiz Nedir?

Websitesi üzerinden yaptığınız alışverişlerin veya üyelik işlemlerine ilişkin paylaştığınız bilgilerin sistemlerimize kaydedilmesi, Websitesi üzerindeki her türlü alışveriş, tahsilat, teslimat, kayıt ve davranışsal işlemlerin sistemlerimize kaydedilmesi, telefon yoluyla sizinle iletişim kurulması esnasında vermiş olduğunuz bilgilerin sistemlerimize kaydedilmesi gibi otomatik yöntemlerle toplamaktayız.

Kişisel verilerinizi; Websitesi üzerindeki üyelik ve satış süreçlerine ilişkin olarak “sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin gerekli olması”, “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” ile “veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine; mevzuattan kaynaklanan saklama yükümlülüklerimize ilişkin “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” hukuki sebeplerine dayanarak topluyoruz.

 

Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçla Aktarmaktayız?

 • Bilişim teknolojileri, pazarlama faaliyetleri ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. hizmetlerini almak, kişisel veri toplama süreçlerinde ürün ve hizmet desteği almak gibi amaçlarla yurtiçinde bulunan hizmet sağlayıcılarıyla,
 • Websitesi üzerinden yaptığınız alışverişlerinizin ve diğer her türlü ürün taleplerinizin size gönderilmesi amacıyla kurye ve kargo hizmeti aldığımız iş ortaklarımızla,
 • Yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla bizden istenen bilgileri anılan bu kurum, kuruluş ve makamlarla,
 • Ödemenizi kredi kartı ile yapmanız halinde kredi kartı bilgilerinizi, şirketimiz tarafından kaydedilmeksizin ilgili banka, elektronik ödeme kuruluşu vb. hizmeti sağlayan üçüncü kişilerle paylaşmaktayız.

Kanun kapsamındaki haklarınız nelerdir?

Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak şirketimize başvuruda bulunarak her zaman;

 1. a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme,

 1. d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya şirketimizin söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerinizi silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (d) ve (e) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteme,
 4. g) Kişisel verilerinizin otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme hakkına sahipsiniz.